Missing Consumer Key - Check Settings

Wie is

Kinderdagverblijf Boelieboem

Kinderdagverblijf Boelieboem is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast biedt kinderdagverblijf Boelieboem de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang op de locatie: van Gilselaan 49a te Roosendaal.

Boelieboem is gevestigd op twee locaties:

  1. Het ene kinderdagverblijf ligt aan de van Gilselaan 49a, 4702 GJ te Roosendaal.
  2. Het andere kinderdagverblijf is gelegen aan de Boulevard 31, 4701 EN te Roosendaal.

Beide kinderdagverblijven liggen op ongeveer 4 minuten loopafstand t.o.v. elkaar.

Het ene kinderdagverblijf gelegen aan de van Gilselaan is gestart in juli 2010.
Het andere kinderdagverblijf gelegen aan de Boulevard is gestart in februari 2011.

Er is in beide kinderdagverblijven volop ruimte voor de kinderen om zich op een veilige manier spelenderwijs te ontwikkelen.

Kinderdagverblijf Boelieboem is kleinschalige kinderopvang. Beide locaties werken met exact hetzelfde concept.

Per dag komen er maximaal 12 kindjes in het kinderdagverblijf op de locatie boulevard en 17 kindjes op de locatie van Gilselaan, verdeeld over 2 groepen. 

Voor dit kleinschalige concept is bewust gekozen, omdat ik het van groot belang vind dat de kinderen voldoende aandacht krijgen. Tevens geeft deze kleinschaligheid de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid.
De binnenruimtes van beide kinderdagverblijven zijn ruim van opzet en overtreffen de landelijk hiervoor geldende normen royaal.

De kinderdagverblijven zijn gezellig en huiselijk ingericht en bieden de kinderen uitgebreide speelmogelijkheden. Uiteraard zijn beide kinderdagverblijven landelijk geregistreerd.

De vrouw achter de organisatie heet: Annelies Huijskens.

Annelies Huijskens
Ik heb zelf 4 kinderen in diverse leeftijden. Na het afronden van de PABO ben ik werkzaam geweest als leerkracht in het onderwijs. Ik heb in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, maar mijn voorkeur gaat uit naar de jongste kinderen. De laatste jaren heb ik gewerkt op een peuterspeelzaal om extra ervaring op te doen in het werken met kinderen van 2 tot 4 jaar. Tevens was ik hier de tutor, wat inhield dat ik toetsjes afnam met de kinderen volgens de CITO-methode en indien nodig begeleiding gaf aan kinderen met achterstanden.

Het werken met kinderen is mijn lust en mijn leven!

Mijn doelstelling is mijn slogan: Je spelenderwijs ontwikkelen, waarbij persoonlijke aandacht en plezier voorop staan!

De opvang zal professioneel, persoonlijk, huiselijk, warm en flexibel zijn.

Samenwerking met de ouders om de opvang zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het individuele kind vind ik van groot belang. Goed contact, openheid, vertrouwen en overleg zijn daarbij de sleutelwoorden.