Ruildagenbeleid 2023

RUILDAGEN BELEID 2023

Hieronder wordt het ruildagen beleid voor 2023 uitgelegd

  • De ruildagen zijn ter compensatie van ziekte, vakantiedagen en verplichte sluitingsdagen.
  • Ruildagen zijn niet verplicht op te nemen. Het is een geste van mij naar jullie toe.
  • Elk kind heeft recht op 10 ruildagen per jaar. Het  jaar start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023
  • Eventuele ruildagen van 2022 zijn niet meer te gebruiken.
  • Ruildagen dienen schriftelijk – minimaal 1 maand van tevoren- te worden aangevraagd
  • Er kan uiteraard alleen worden geruild als er plaats is binnen de groepen.
  • De ruildagen mogen in de loop van het gehele jaar worden opgenomen.
  • De ruildagen kunnen alleen worden ingezet op andere dagen, dan wanneer uw kind al komt.
  • Per kind is er een ruildagen kaart. Hierop wordt genoteerd wanneer er geruild is.
  • Ruildagen kunnen niet vooraf worden opgenomen, alleen achteraf.