Missing Consumer Key - Check Settings

Ruildagenbeleid 2022

RUILDAGEN BELEID 2022

Hieronder wordt het ruildagen beleid voor 2022 uitgelegd

  • De ruildagen zijn ter compensatie van ziekte, vakantiedagen en verplichte sluitingsdagen.
  • Ruildagen zijn niet verplicht op te nemen. Het is een geste van mij naar jullie toe.
  • Elk kind heeft recht op 10 ruildagen per jaar. Het  jaar start op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022
  • Eventuele ruildagen van 2021 zijn niet meer te gebruiken.
  • * Ruildagen dienen schriftelijk – minimaal 1 maand van tevoren- te worden aangevraagd
  • Er kan uiteraard alleen worden geruild als er plaats is binnen de groepen.
  • De ruildagen mogen in de loop van het gehele jaar worden opgenomen.
  • De ruildagen kunnen alleen worden ingezet op andere dagen, dan wanneer uw kind al komt.
  • Per kind is er een ruildagen kaart. Hierop wordt precies genoteerd wanneer er geruild is. Op de locatie van Gilselaan wordt deze ruilkaart bijgehouden door Tamara. Op de locatie Boulevard wordt deze kaart bijgehouden door Suzanne.
  • Ruildagen kunnen niet vooraf worden opgenomen, alleen achteraf.