Twitter response:

Openingstijden

 

Locatie van Gilselaan

Locatie Boulevard

Maandag 07:00 – 18:15 Maandag 07:00 – 18:15
Dinsdag 07:00 – 18:15 Dinsdag 07:00 – 18:15
Woensdag 07:00 – 18:15 Woensdag 07:00 – 18:15
Donderdag 07:00 – 18:00 Donderdag 07:00 – 18:15
Vrijdag 07:00 – 18:15 Vrijdag 07:00 – 18:15


Wanneer u behoefte heeft uw kind eerder te brengen dan 7.00 u kan dit,-in overleg met het team- geregeld worden. De vroegste tijd die we hierbij hanteren is 7.00u. Dit geldt ook voor de ophaaltijd. In overleg met de groepsleiding kan uw kind later dan 18.00u worden opgehaald. Uiterste ophaaltijd die we aanhouden is 18.30u.

Beide kinderdagverblijven zijn het hele jaar door geopend.

De verplichte sluitingsdagen voor 2019 zijn de volgende: 

  • Maandag 22 april 2019 tweede paasdag
  • Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag
  • Maandag 10 juni 2019 tweede pinksterdag
  • Woensdag 25 december 2019 eerste kerstdag
  • Donderdag 26 december 2019 tweede kerstdag
  • Woensdag 1 januari 2020 nieuwjaarsdag


Let op!!
Op Goede Vrijdag is Boelieboem geopend
Bevrijdingsdag is Boelieboem eveneens geopend

Alle andere dagen zijn beide kinderdagverblijven geopend! Boelieboem werkt met uren-registratielijsten.  De uren die middels het contract zijn vastgelegd worden verrekend. Boelieboem is flexibel m.b.t. afgesproken tijden. Dit houdt in dat hiervan incidenteel, maar ook structureel (in overleg) van afgeweken kan worden.

Voor het geval de dagopvang wat langer duurt dan gepland was (overwerken, file……..) wordt dit op de registratielijst genoteerd en in rekening gebracht.

Vrije dagen/vakanties dienen minimaal 1 maand van tevoren te worden aangegeven aan mw. A. Huijskens of het overige pedagogisch personeel. (niet aan de stagiaires).