Missing Consumer Key - Check Settings

Openingstijden

 

Locatie van Gilselaan

Locatie Boulevard

Maandag 07:00 – 18:15 Maandag 07:00 – 18:15
Dinsdag 07:00 – 18:15 Dinsdag 07:00 – 18:15
Woensdag 07:00 – 18:15 Woensdag 07:00 – 18:15
Donderdag 07:00 – 18:15 Donderdag 07:00 – 18:15
Vrijdag 07:00 – 18:15 Vrijdag 07:00 – 18:15


Wanneer u behoefte heeft uw kind eerder te brengen dan 7.00 u kan dit,-in overleg met het team- geregeld worden. De vroegste tijd die we hierbij hanteren is 7.00u. Dit geldt ook voor de ophaaltijd. In overleg met de groepsleiding kan uw kind later dan 18.00u worden opgehaald. Uiterste ophaaltijd die we aanhouden is 18.30u.

Beide kinderdagverblijven zijn het hele jaar door geopend.

De verplichte sluitingsdagen voor 2020 zijn de volgende:

  • Woensdag 1 januari:
  • Nieuwjaarsdag
  • Maandag 13 april: tweede Paasdag
  • Maandag 27 april: Koningsdag
  • Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
  • Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag
  • Maandag 1 juni: tweede Pinksterdag
  • Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag


Let op!!
Op Goede Vrijdag is Boelieboem geopend
Bevrijdingsdag is Boelieboem eveneens geopend

Alle andere dagen zijn beide kinderdagverblijven geopend! Boelieboem werkt met uren-registratielijsten.  De uren die middels het contract zijn vastgelegd worden verrekend. Boelieboem is flexibel m.b.t. afgesproken tijden. Dit houdt in dat hiervan incidenteel, maar ook structureel (in overleg) van afgeweken kan worden.

Voor het geval de dagopvang wat langer duurt dan gepland was (overwerken, file……..) wordt dit op de registratielijst genoteerd en in rekening gebracht.

Vrije dagen/vakanties dienen minimaal 1 maand van tevoren te worden aangegeven aan mw. A. Huijskens of het overige pedagogisch personeel. (niet aan de stagiaires).