Twitter response:

Inschrijven

Inschrijving

Wanneer ouders hun toekomstig kindje tijdens de zwangerschap aanmelden wordt het op prijs gesteld dat u een geboortekaartje stuurt naar het kinderdagverblijf, zodra uw kindje is geboren.

Bij eventuele interesse in het kinderdagverblijf wordt er allereerst een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende kennismaking. Tijdens deze kennismaking krijgt u alle informatie over het kinderdagverblijf die u wenst en kunt u de vragen stellen die u heeft. Tevens vindt er een rondleiding plaats. Formulieren met daarop alle benodigde informatie worden aan u meegegeven. Als blijkt dat u uw (toekomstig) kindje graag wil plaatsen op kinderdagverblijf Boelieboem wordt vervolgens het intakeformulier ingevuld teruggebracht. Daarna volgt het ondertekenen van het contract en bent u verzekerd van een plaats voor uw kind(eren).

Toelating/plaatsing

– Kinderdagverblijf Boelieboem plaatst kinderen vanaf de geboorte tot 4 jaar.
Kinderdagverblijf Boelieboem is een kleinschalig kinderdagverblijf, bestaande uit 2 vestigingen. Deze liggen op enkele minuten loopafstand t.o.v. elkaar. Het aantalkindplaatsen voor de locatie Boulevard is 12. Het aantal kindplaatsen voor de locatie van Gilselaan is 17. Er zijn 2 groepen (verticaal) per kinderdagverblijf, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

– De wachtlijst wordt op datum van inschrijving afgehandeld. Zodra er plaats is voor het kind
wordt er een bericht gestuurd. Er wordt -indien u dat wenst- nogmaals een afspraak gemaakt
om alle zaken die voor het kind van belang zijn nog eens door te spreken. Ouders die al een
kindje hebben dat kinderdagverblijf Boelieboem bezoekt krijgen voorrang bij de plaatsing.

Het is bij kinderdagverblijf Boelieboem altijd mogelijk om tussendoor nog een extra keer te
komen kijken. Misschien vindt u het leuk om de toekomstige dagopvang van uw kindje te
laten zien aan uw familie/vrienden. Geen enkel probleem: in onderling overleg is hiervoor
altijd tijd te vinden; u bent van harte welkom!!

 

Vul hier onderstaan formulier in:

Achternaam (verplicht)

Voorletters

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Telefoon werk

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Gegevens kind

Naam kind

Achternaam kind

Geboortedatum (Jaar-maand-dag, voorbeeld 2012-12-01)

Welke vestiging

Vanaf welke datum heeft u opvang nodig? (Jaar-maand-dag, voorbeeld 2012-12-01)

Wensen voor opvang dagen?