Huisregels

Huisregels kinderdagverblijf Boelieboem

Algemeen:

 • Auto ’s worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeervakken vlakbij het kinderdagverblijf. Op het parkeerterrein wordt stapvoets gereden.
 • Fietsers kunnen hun fiets neerzetten in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

 

Halen en brengen:

 • Tijdens het halen en brengen blijven de buggy’s en wandelwagens –indien het weer het toelaat- zoveel mogelijk buiten staan. Dit, om de loopruimte vrij te houden. Wanneer het om praktische redenen niet anders kan worden deze in de berging gezet.
 • Tassen worden opgehangen of weggelegd in de berging
 • Het personeel draagt zorg voor het ophangen van de jas en het wegzetten van de schoenen.
 • De verantwoording voor de kinderen begint als de ouder(s) het kind hebben overgedragen. De verantwoording van de groepsleiding eindigt, zodra de ouder aanwezig is om het kind op te halen.
 • De tassen van de groepsleiding en stagiaires worden opgeborgen achter een gesloten deur in de bergruimte. De kinderen kunnen hier niet bij.
 • De schoenen van de kinderen worden bij binnenkomst uitgedaan en buiten handbereik weggezet op een daarvoor bestemd schoenenrek/bank.
 • De kinderen worden in principe alleen opgehaald door de ouders. Zo niet, dan wordt de directie of het vast personeel hierover ingelicht.

 

Speelruimte

 • De speelruimte en het speelgoed is afgestemd op de leeftijd van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 • Het speelgoed dat kleinere onderdelen bevat staat hoog in de kast en kan alleen worden gepakt door de leidsters/stagiaires.
 • Er wordt nauwlettend op toegezien dat de kleinere kinderen hier niet aankomen.
 • Er wordt door de leidsters/stagiaires op toegezien dat er op de vloer zo min mogelijk speelgoed ligt (uitgezonderd de matten) Er wordt regelmatig opgeruimd, samen met de kinderen.
 • Speelgoed staat op een vaste plaats, door de kinderen deels zelf te pakken. Het is ordelijk en overzichtelijk. De leidsters/stagiaires dragen er samen met de kinderen zorg voor dat dit zo blijft. Dat betekent vaak en samen opruimen. Waar kinderen mee gespeeld hebben ruimen ze weer op, voordat er iets anders wordt gepakt. De leidsters/stagiaires zien erop toe dat dit gebeurt en herinnert de kinderen eraan wanneer dit vergeten wordt.
 • Voor de baby’s zijn duo-boxen gerealiseerd. De leidsters zien erop toe dat de ”grotere” kinderen hier geen speelgoed in doen.
 • Kinderen worden nooit alleen gelaten, terwijl ze in een kinderstoel zitten. De kinderstoel staat dusdanig dat de kinderen zich nergens tegen af kunnen zetten.
 • Tijdens het spelen worden de fopspenen zo min mogelijk gebruikt.
 • Tijdens het eten en drinken zitten de kinderen aan tafel (indien nodig in een kinderstoel).
 • In het kinderdagverblijf wordt niet gerookt.
 • Leidsters/invalskrachten/stagiaires roken niet op het terrein van het kinderdagverblijf.
 • Door het personeel/stagiaires wordt in de kinderdagverblijven geen koffie/thee gedronken.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de ruimte.
 • Planten zijn niet toegestaan in de ruimte.
 • Speelgoed van de kinderen wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken. Kapot speelgoed wordt apart gelegd en wat niet gemaakt kan worden wordt meteen weggegooid.
 • Elk kind heeft een eigen bak, voorzien van naam. Hierin dient een reserve setje te zitten. Als kindjes pampers dragen wordt dit ook in de bak bewaard. De ouders dragen er samen met het personeel zorg voor dat dit regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld.

 

Verschonen en slapen

 • Het verschonen gebeurt op de daarvoor bestemde commode. Binnen handbereik liggen ook alle benodigde producten.
 • Tijdens het verschonen wordt een kind nooit alleen op de commode gelaten. Na het verschonen worden altijd de handen gewassen met desinfecterende zeep. (nadat het kind weer veilig op de grond of in de box is).
 • De kinderen gebruiken voor het wassen van de handen uitsluitend koud water. 
 • Alle bedjes staan op de laagste stand. De kinderen slapen in hun eigen slaapzakje. In overleg met de ouders slapen de kinderen al dan niet onder een dekentje (bedje kort opgedekt). I.v.m. de veiligheid gaat de voorkeur hier niet naar uit.
 • De kinderen die slapen worden regelmatig in de gaten gehouden door de leidsters/stagiaires.
 • De kinderen dragen als ze gaan slapen kleding waar geen koordjes of andere gevaarlijke onderdeeltjes aanzitten (bv. gespjes e.d.). De kinderen worden tijdens het slapen niet te warm aangekleed.
 • In bed hebben de kinderen alleen hun eigen slaapknuffel, waaraan geen kleine losse onderdelen mogen zitten die in de mond gestopt kunnen worden.
 • In principe slapen de kinderen tot 1 jaar op hun rug. Wanneer de ouder/verzorger dit anders wil (buikligging) wordt hiervoor een speciaal formulier ondertekend, waarin de eindverantwoording bij de ouders ligt.
 • Tijdens het in en uit bed halen wordt er door de leidster op gelet dat de kinderen op de juiste manier getild worden (nooit aan de armpjes).

 

Keuken:

 • In de keuken wordt niet gekookt. Er is geen oven. Er wordt alleen gewerkt met een magnetron en een flessenwarmer. Deze staan buiten bereik van de kinderen.

 

Buitenterrein

 • De kinderen spelen uitsluitend op de voor het kinderdagverblijf bestemde speelplaats.
 • Zand en zandbakspullen blijven in de zandbak. De leidsters zorgen ervoor dat de deksel na het buitenspelen op de zandbak gaat.
 • Met warm, zonnig weer worden de kinderen goed beschermd tegen de zon d.m.v. zonnebrandcrème en gebruik van parasols. De leidsters zien erop toe dat de kinderen niet te lang in de zon spelen, met name tijdens de schadelijke uren tussen 13.00 en15.00 uur. Er wordt sterk aangeraden de kinderen in de zomer tijdens het buitenspelen een pet of mutsje te laten dragen.

 

Veiligheid:

Bij Boelieboem staat veiligheid hoog in het vaandel. Zie hiervoor het beleid veiligheid en gezondheid vermeld op de website.