Pedagogisch beleid

PEDAGOGISCH BELEID

Pedagogische gedachte 

Kinderdagverblijf Boelieboem probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke leergierigheid van kinderen. Vanaf de geboorte zijn kinderen zich volop aan het ontwikkelen. Wij spelen hier zoveel mogelijk op in door ervoor te zorgen dat de leeromgeving zeer veel uitdaging biedt en blijft bieden. De ruimte is dusdanig ingericht dat er in ruimte mate wordt ingespeeld op de behoefte van elk kind. Een prettige, ontspannen sfeer vinden wij hierbij van groot belang. 

Onze taak hierin ligt in de verzorgende, begeleidende en stimulerende sfeer. De slogan van kinderdagverblijf Boelieboem is dan ook: Je spelenderwijs ontwikkelen, waarbij persoonlijke aandacht en plezier voorop staan! Respect voor het kind en voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Respect voor ieder individu, waarbij een ieder aanvaard moet worden, zoals hij/zij is. Wij spelen hierop in door elk kind de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Wij vervullen hierin een begeleidende en indien nodig stimulerende rol. Wij bieden de kinderen veel warmte en genegenheid, waardoor ze op een prettige manier kunnen groeien in een veilige, beschermde omgeving. Veiligheid bieden wij o.a. door het aangeven van grenzen. De kinderen kennen de basisregels van het kinderdagverblijf en indien nodig worden deze herhaald. Daarbij wordt de kinderen een duidelijke structuur en regelmaat aangeboden.

 Hieronder vindt U het volledige beleidsplan van het dagverblijf.

Pedagogisch beleidsplan