Missing Consumer Key - Check Settings

Ouderraad

Ouderraad Boelieboem

De Ouderraad is een medezeggenschapsorgaan van de kinderopvang bestaande uit een vijftal ouders & leiding van de Boelieboem. Als ouderraad behartigen wij de belangen van alle ouders en kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en advies uit te brengen aan de leiding van de kinderopvang. We hebben een gezamenlijk belang om de tevredenheid van ouders en kinderen te bevorderen. Daarnaast speelt de ouderraad een rol bij het optimaliseren van de communicatie naar de ouders.

Indien u vragen heeft of onderwerpen wilt bespreken met de Ouderraad kunt u contact opnemen met een van de leden via de gepubliceerde contactgegevens.

 


 

 

 

Even voorstellen, mijn naam is Yvonne Hellemons en ik ben de moeder van Ruben (6 jaar) en Aaron (bijna 2 jaar). Ruben gaat inmiddels naar school en Aaron gaat inmiddels alweer bijna 1,5 jaar met veel plezier naar Boelieboem. Ook Ruben ging altijd met veel plezier naar Boelieboem.

Vanaf juli 2014 ben ik lid van de ouderraad vanuit de locatie Van Gilselaan; eerst als secretaris en nu als penningmeester.

Ik vind het als ouder belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij Boelieboem. Door mee te denken in het beleid van Boelieboem hoop ik zo mijn steentje hierin bij te dragen.

Heb je vragen dan kun je die uiteraard aan me stellen of mailen via yhellemons@home.nl.

 


Fijn om kennis met jullie te maken! Mijn naam is Janine Godschalk – de Bart. Onze zoon Tim gaat 1 dag per week naar Boelieboem, locatie Van Gilselaan. We vinden het een heel fijne omgeving voor hem om op te groeien, want Tim heeft het goed naar zijn zin en er wordt bijzonder liefdevol voor hem gezorgd. Sinds begin 2018 ben ik lid van de ouderraad en ik vind het prettig om zo actief betrokken te zijn bij het kinderdagverblijf.


Hoi! Ik ben Anouschka Lambregts en sinds januari 2017 ben ik de trotse moeder van Sieb. Sieb gaat met ontzettende veel plezier naar de locatie Boulevard. Ik ben sinds de start van 2018 als secretaris betrokken bij de ouderraad.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben bij Boelieboem en hoop dat mijn aandeel binnen de ouderraad hier aan kan bijdragen. Zijn er dingen die je graag anders wilt zien, wilt organiseren of zijn er andere vragen, mail het gerust naar anouschkalambregts@gmail.com


 

Mijn naam is Charlotte van den Eeden en ik ben de moeder van Siebe Miltenburg. Ik ben 30 jaar en werk 11 jaar als maatschappelijk werkster bij MEE West-Brabant.

Siebe gaat sinds januari 2017 naar locatie van Gilselaan. Hij is hier 2 dagen in de week. Ik zie als moeder dat hij het erg naar zijn zin heeft.
Dit jaar kwam de vraag of je deel wilde nemen aan de ouderraad. Ik heb geen seconde getwijfeld. Als lid van de ouderraad hoop ik een spreekbuis te zijn voor andere ouders.

Mocht je vragen hebben kun je me altijd mailen charlottevandeneeden@hotmail.com.