Missing Consumer Key - Check Settings

Aangepaste 3 uursregeling

Het is wettelijk toegestaan per dag gedurende maximaal 3 uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio, mits het kinderdagverblijf minimaal 10 uur geopend is.

Deze regel is van toepassing op kinderdagverblijf Boelieboem, omdat de openingstijden langer zijn dan 10 uur per dag (7.00 uur-18.15uur)

Kinderdagverblijf Boelieboem heeft de volgende 3 uur- regeling:
* Van 14.00 uur tot 17.00 uur