IKK

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk hebben gehoord of gelezen gaat er in 2019 het een en ander veranderen in de kinderopvang.
Door de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang mogen er minder baby’s per medewerker worden opgevangen. Tot nu toe mocht 1 pedagogisch medewerker zich ontfermen over 4 baby’s. Vanaf 2019 worden dit 3 baby’s. Dit houdt in dat kinderdagverblijven óf minder kinderen kunnen opvangen óf een extra medewerker moeten aannemen, waardoor de kosten omhoog gaan.

Ook moet er een pedagogisch coach beschikbaar zijn voor de medewerkers om te garanderen dat de leidsters blijven leren.
Verder worden alle pedagogisch medewerksters verplicht een taalcursus en een babycursus te volgen.
Dit alles moet worden bekostigd door de werkgever.

Bovendien krijgen alle pedagogisch medewerkers een salarisverhoging. Al met al genoeg factoren die de uurtarieven omhoog drijven.
“De overheid gaat veel te veel uit van grote organisaties en houdt geen rekening met mogelijkheden bij kleine organisaties “. Dit laatste is bij Boelieboem het geval. Hierdoor zijn wij vanaf 2019 gedwongen mee te gaan in de landelijke norm. Dit is besproken en goedgekeurd door de ouderraad van Boelieboem. Het maximaal te vergoeden uurtarief stijgt naar 8.02 euro vanaf januari 2019. Het kabinet steekt jaarlijks 248 miljoen euro meer in de opvangkosten, waardoor de kinderopvang toeslag fors omhoog gaat. Dit betekent dat in de meeste gevallen de ouders erop vooruitgaan!

Meer informatie hierover volgt deze week in de nieuwsbrief.

Voor degenen die alvast meer informatie willen hierover verwijs ik jullie naar het volgende artikel: https://nos.nl/l/2260436

Met vriendelijke groet,
Annelies Huijskens