Afwijkende stamgroep-formulier

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen wordt geplaatst. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd.